Jesteśmy grupą ściśle z sobą współpracujących tłumaczy, reprezentujących różne specjalności, i przekładających teksty z różnych języków. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w branży tłumaczeń, od lat pracujemy przekładając różnego rodzaju teksty, dokumenty, publikacje, prace i książki; tłumacząc i lokalizując strony internetowe – cały czas doskonaląc swoją wiedzę i podnosząc umiejętności.

Ścisła współpraca i pełny profesjonalizm pozwala nam sprostać każdemu wyzwaniu.

Lepsze Tłumaczenia to przede wszystkim nowa jakość usług. Za pośrednictwem tej strony chcemy Państwu zaproponować usługę tłumaczeń jakościowych. Tłumaczymy niemaszynowo (bez użycia narzędzi wspomagających tłumaczenie), głównie w oparciu o słowniki branżowe właściwe dla tematyki danego tekstu.

W tłumaczeniach stawiamy na szybki kontakt z Klientem, równie szybką wycenę i odpowiedź. Stawiamy też na jakość – każde tłumaczenie podlega wnikliwej korekcie specjalisty. Trzecim czynnikiem jest cena – nasze ceny w stosunku do jakość świadczonych usług są bardzo atrakcyjne.

Strona LepszeTłumaczenia.pl stanowi nową markę firmy The Logrus Solutions Ltd, nasze wieloletnie doświadczenie i reputacja zdobyta w wyniku lat partycypacji na rynku tłumaczeń, stanowi gwarancję owocnej współpracy i sukcesu.

We are a group of translators closely cooperating with each other, representing various specialties and translating texts from various languages. We have a long-term experience in translation industry. We have translated hundreds types of texts, documents, publications, projects and books, constantly improving our knowledge and skills.

Experience and professionalism allows us to meet every challenge.

Lepsze Tłumaczenia is, above all, a new quality of services. By this site we would like to offer you our quality translation services.
We translate without the support of machine translation but by using professional dictionaries appropriate for the particular field of science.

We focus on a fast translation evaluation and fast contact with the customer. We also focus on quality – each translated text is subject to proofreading made by a proofer or editor .The third factor is the price – prices of our translations and all rendered services are very attractive.

LepszeTłumaczenia.pl is a new brand name of The Logrus Solutions Ltd. Our long-term experience in translation market and faultless reputation is a guarantee of fruitful cooperation and a success.