The list of our Customers has been divided into a few groups. It includes customers for whom we have performed orders as Medelin.org Translation Agency which then established Lepszetlumaczenia.pl brand. However, it is not a complete list. The Customers who wish to be anonymous or for whom we have provided confidential services remain secret.

Government Institutions and Organizations

Education and Universities

Foreign Corporations

Construction and Real Estate Industry

IT and Programming

Various Polish Companies

Z uwagi na dośc dużą ilość firm które korzystały z naszych usług tłumaczeniowych lista Klientów została podzielona na kategorie. Zawiera ona także klientów dla których wykonywaliśmy zlecenia jako Biuro Tłumaczeń Medelin.org, któro to biuro stworzyło markę Lepszetlumaczenia.pl. Nie jest ona jednak kompletna, nie zawiera Klientów dla których wykonywaliśmy zlecenia o charakterze poufnym. Znajdują się one na poniższych podstronach:

Instytucje i organizacje rządowe

Szkolnictwo i uczelnie wyższe

Firmy i korporacje zagraniczne

Budownictwo i nieruchomości

Informatyka i programowanie

Firmy krajowe różne