Szybka i dokładna wycena

We evaluate the sent documents quickly and accurately. We start from calculating the number of characters in received texts with the use of OpenOffice editor. In case of non-editable documents – e.g. some pdf files – we use OCR software.

Next – after summing up characters in all documents to translate – we divide it by 1800 (estimated calculation page) and multiply by the rate (according to the language/mode). Achieved result is the price for translation.

Our evaluation is valid in advance. We precisely define the translation price and we never use any “price tolerance” or force client to wait for a complete translation. Our evaluation method is clear.

Przesłane dokumenty wyceniamy szybko i dokładnie. Najpierw, za pomocą edytora OpenOffice szacujemy liczbę znaków w otrzymanych tekstach. W wypadku dokumentów nie posiadających możliwości edycji – np. niektóre pdf’y korzystamy z programów OCR.

Następnie – po zsumowaniu znaków w dokumentach przeznaczonych do translacji – dzielimy całość przez 1800 (szacunkowa strona tłumaczeniowa) i mnożymy prze z stawkę (w zależności o języka/trybu). Otrzymana w ten sposób liczba stanowi cenę tłumaczenia.

Nasza wycena jest wiążąca – z góry – dokładnie – określamy ile tłumaczenie będzie kosztować, nie stosując żadnych 'widełek cenowych’, i nie każąc Klientowi czekać na sumę znaków w dokumencie wynikowym. Nasza metoda wyceny jest przejrzysta.