Profesjonalna realizacja

We perform translations professionally. After a confirmation of evaluation and making the order, text is assigned to translator experienced in particular profession. In case of more extensive texts and short deadline, we divide it between several translators cooperating with each other.

After completing the translation, text is passed to a proofreader. It’s always important for the text to be read by a third person specializing in its subject area – it is necessary to maintain high quality of translation. In case of technical documents it is a specialist from the particular field. In other cases – a person appropriate for the particular subject area, e.g. in case of literary translation – a person connected with Polish philology.

We don’t translate mechanically. Our translations are performed 'manually’ with the use of appropriate dictionaries. We check and verify all translated texts and discuss every single doubt with the Client.

Tłumaczenia realizujemy profesjonalnie. Po otrzymaniu potwierdzenia wyceny i zlecenia translacji tekst otrzymuje właściwy dla danej dziedziny tłumacz. W wypadku większych partii tekstu, przy krótkim terminie realizacji teksty dzielimy między kliku, współpracujących z sobą tłumaczy.

Po ukończeniu przekładu tekst trafia do korektora. Zawsze jest bardzo istotne by tekst przeczytała osoba trzecia, orientująca się w jego tematyce – stanowi to warunek zachowania wysokiej jakości przekładu. W wypadku dokumentów technicznych jest to z tłumacz specjalista z danej branży. W innych wypadkach osoba właściwa dla danego tematu, np. przy tłumaczeniach literackich, osoba związana z polonistyka.

Nie tłumaczymy maszynowo. Nasze tłumaczenia wykonywane są 'ręcznie’, przy użyciu właściwych dla danego tematu słowników, wszystkie teksty sprawdzamy i weryfikujemy, a wszelkie możliwe wątpliwości konsultujemy z Klientem.