The purpose of this methodology is to make you acquainted with the process of ordering a translation and with our method of price valuation. We hope that  they would be understandable to you. At the bottom of this page you will find documents to be downloaded– Translation Order Form, Privacy Statement (for translators) and Translation Regulations. Documents can be downloaded both in .doc and .pdf format.

Poniższa metodologia ma na celu przybliżenie Państwu przebiegu procesu zlecania tłumaczenia, oraz metody wyceny tekstów stosowanej przez nasze Biuro. Poczyniliśmy starania, aby zarówno sam proces zlecania tłumaczenia jak i przebieg jego wyceny uczynić maksymalnie przejrzystym. Poniżej znajdują się również dokumenty do pobrania – formularz zlecenia tłumaczenia, oświadczenie o przestrzeganiu poufności (dla tłumacza), oraz zasady gwarancji tłumaczeń. Dokumenty można pobrać zarówno w formacie doc jak i pdf.

Procedure of ordering a translation:

 1. The best way to send us a texts to be translated is to write an e-mail to our office or fill in a form on our website. There is also a possibility to send it by post. If you write an email please include in its content the language you wish the text to be translated into, deadline (if specified) and any other requirements.
 2. After receiving your text we valuate it, determine the net price of the translation and time to translate it (if not specified earlier) and reply to your email address. In case of an urgent translation we usually call the customer.
 3. If you agree to our terms and conditions you will receive a Translation Order Form in doc/pdf  format. The document will contain all necessary details of the order, such as: the number of characters in the text to be translated, target language, net/gross price, deadline, form of payment, person responsible for ordering the translation, signature (not valid unless signed) etc.
 4. After you complete this form you have to send it back via email or fax. We will proceed with the translation after receiving the Translation Order Form.

How do we valuate the text to be translated

 1. We view the number of characters (including spaces) according to OpenOffice statistics. One translation page is 1800 characters. Then, we calculate the price of translation by the following formula: number of characters / 1800 * rate.
 2. Any texts that has less than 1800 characters is treated as one translation page. Number of characters translated daily depends on the type of text and its difficulty.

Documents to be downloaded:

Translation Order Form (pdf version)- order. Translation Order Form (doc version) – order.

Privacy Statement (pdf version) – statement. Privacy Statement (doc version) – statement.

Translation Regulations (pdf version) – regulations. Translation Regulations (doc version) – regulations.

Jak przebiega zlecenie translacji:

 1. Po skontaktowaniu się w wybrany przez Państwa sposób z naszym Biurem, poprosimy o przesłanie tekstów do wyceny. Teksty najlepiej przesłać bezpośrednio na adres email naszego biura, lub też od razu skorzystać z formularza w zakładce 'wycena’. Można też dostarczyć je w uzgodniony osobno sposób.
 2. Po otrzymaniu tekstów przeprowadzamy szybką wycenę określając cenę końcową tłumaczenia, oraz podając szacunkowy termin ukończenia translacji. W wypadku tłumaczeń pilnych, bądź potrzebnych na określony dzień, prosimy o informację z strony Klienta.
 3. Wycenę przesyłamy wraz z formularzem zamówienia w wersji doc/pdf. W formularzu zamówienia znajdują się informacje o linii tłumaczenia, ilości znaków w tekście przeznaczonym do tłumaczenia, jego cenie oraz terminie realizacji.
 4. Klient zleca tłumaczenie podpisując formularz zamówienia, można odesłać do do nas drogą elektroniczną (w formie pdf via email) bądź faksem. Przesłanie podpisanego formularza jest równoznaczne z zleceniem tłumaczenia.

Jak wyceniamy tekst do tłumaczenia:

 1. Liczbę znaków w tekście (z spacjami) szacujemy na podstawie statystyk edytora OpenOffice. Szacunkowa strona tłumaczeniowa to 1800 znaków. Cenę tłumaczenia obliczamy zatem według wzoru: liczba znaków / 1800 * stawka.
 2. Teksty poniżej 1800 znaków traktujemy jak jedną stronę tłumaczeniową. Liczbę stron tłumaczoną w dni robocze szacujemy licząc od godziny 8 do 16. Podane w cennikach ceny są cenami netto.

Dokumenty do pobrania:

Zlecenie tłumaczenia (wersja pdf)- zlecenie, Zlecenie tłumaczenia (wersja doc) – zlecenie,

Oświadczenie o zachowaniu poufności (wersja pdf) – oswiadczenie. Oświadczenie o zachowaniu poufności (wersja doc) – oswiadczenie.

Gwarancja tłumaczeń (wersja pdf) – gwarancja. Gwarancja tłumaczeń (wersja doc) – gwarancja.