Fachowy zespół tłumaczy

A group of translators working in our company is characterized by both long-term professional experience and qualifications. W also cooperate with many translators both in Poland and around the world.

It allows not only to select an appropriate person to translate in particular subject area (person with experience in this area) but also to render direct translation services (e.g. English ->Spanish, or Russian->Ukrainian) without any Polish language 'mediation’ and to perform stylistic review by a native speaker.

We also cooperate with specialists from other areas, i.e.: mechanics, electronics, industry, marketing-advertising, psychology, IT … and therefore, we are able to maintain high level of translations because we have a possibility to order a professional consultation.

Grupa tłumaczy pracująca w ramach naszego biura łączy w sobie zarówno długoletnie doświadczenie zawodowe jak i fachowe kwalifikacje. Współpracujemy także z wieloma tłumaczami, zarówno w Polsce jak i na świecie.

Pozwala to nie tylko dobrać do wykonania tekstu z specyficznej tematyki odpowiednią (czyli mającą w danej branży doświadczenie) osobę, ale także świadczyć Państwu usługi tłumaczeń bezpośrednich (np. angielski ->hiszpański, czy rosyjski->ukraiński) wykonywane bez 'pośrednictwa’ języka polskiego, czy też usługi weryfikacji stylistycznej tłumacza natywnego.

Współpracujemy także z specjalistami z innych dziedzin, tj. mechanika, elektronika, przemysł, marketing-reklama, psychologia, informatyka… Dzięki temu mamy możliwość utrzymania wysokiego poziomu przekładu, gdyż zawsze istnieje możliwość konsultacji branżowej.