Rozliczenia dla Płatników VAT

The Logrus Solutions Ltd. jest podmiotem angielskim, tj. spółką Ltd zarejestrowaną w Companies House pod numerem 07800282.

The Logrus Solutions Ltd. jako podmiot angielski wystawia normalne faktury, nie jest jednak płatnikiem VAT. Dla Państwa wygody wystawiamy faktury w polskich złotych (PLN), ich przeliczanie z GBP nie jest więc konieczne. W celu zaksięgowania takiej faktury przez firmę będącą płatnikiem VAT należy wykonać trzy proste kroki:

  • – Wystawić fakturę wewnętrzną uwzględniającą polski VAT (jest on księgowany jenocześnie jako należny i naliczony),
  • – Fakturę wewnętrzną należy dodać do rejestru zakupów VAT oraz do KPiR (netto),
  • – Naliczony VAT należy dodać do kolumny „import usług” przy rozliczeniu VAT.

Poniżej przedstawiamy komentarz portalu VAT.pl dotyczący takiego rozliczenia:

Rozliczenie to polega na tym, że kontrahent zagraniczny wystawia fakturę bez zagranicznego podatku VAT z adnotacją, że podatek VAT powinien rozliczyć nabywca usługi a polski nabywca wystawia fakturę wewnętrzną i wykazuje w tej samej deklaracji VAT podatek VAT należny i naliczony w tej samej wysokości. Kwotę podatku naliczonego stanowi bowiem także kwota podatku należnego z tytułu importu usług a prawo do odliczenia podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy w podatku należnym u nabywcy od importu usług.