LepszeTlumaczenia offers you written language translation within the following range of the languages:

English, German, Russian, Ukrainian, French, Spanish, Portuguese, Romanian, Hungarian, Dutch.

We are able to translate texts from many fields of science. We cooperate with people who specialize especially in economy, business, information technology, chemistry , law and marketing.  We are always trying to reflect the original meaning of the text.

LepszeTłumaczenia oferują Państwu pisemne tłumaczenia językowe, wykonywane zarówno tradycyjnie jak i zdalnie, z zakresu następujących języków:

Angielski, Niemiecki, Rosyjski, Ukraiński, Francuski, Hiszpański, Portugalski, Rumuński, Węgierski, Niderlandzki.

 

Tłumaczymy zlecenia zwykłe i ekspresowe, dotrzymując terminu ustalonego indywidualnie z klientem. Tłumaczymy teksty szczególnie z dziedziny ekonomii, biznesu,  informatyki, chemii, prawa i marketingu wiernie oddając treść oryginału.

We translate normal, technical and specialist texts from practically all fields of science without the support of machine translation. We have an experience in information technology and may help you with translating your website, program or Internet project.

We work with the majority of popular file formats (doc, odt, pdf, ppt, xml, html, php, sql…) – we are able to reflect the form and functionality of the original file.  We also work  in databases, source codes etc. Our translations are always edited by our editors and therefore they are of high quality.

We are not afraid to translate bachelor, master or PhD thesis, university projects, book chapters or the whole books.  Our Russian and Ukrainian translators  are experts in translating antique books and manuscripts.

Tłumaczymy zarówno teksty zwykłe, techniczne, jak i specjalistyczne, z praktycznie dowolnej branży – nawet o bardzo wysokim stopniu trudności, posługując się właściwym dla danego tematu słownictwem. Mamy w bogate doświadczenie w pracy z tekstami technicznymi, jest to nasza specjalność.

Tłumaczymy również w większości popularnych formatów zapisu plików (doc, odt, pdf, ppt, xml, html, php, sql…) – dzięki kooperacji informatyków dokładnie odzwierciedlając pierwotną formę, wygląd oraz funkcjonalność oryginału. Aplikacje przez nas lokalizowane – „będą działać”, pracujemy także na zrzutach baz danych, itp.. Nasze tłumaczenia podlegają starannej korekcie – co pozwala zachować wysoką jakość.

Prowadzimy także tłumaczenia literackie, przekładając różnego rodzaju prace czy publikacje czy też książki. Tłumaczymy starodruki i rękopisy (w tym np. starocerkiewny, szwabacha…) zapisując dokument wynikowy, prócz samej translacji, także w języku oryginalnym, w formie elektronicznej.