Najważniejsze narzędzia pracy tłumacza

Every qualified translator uses various types of tools thanks to which his work becomes certainly a lot easier. Today, a huge facility for translators is computers which the saint Hieronymus, translator of the Holy Bible, could only dream of.

Computer has considerably improved and quickened the work process for many translators. Various text editors work great as tools for translators while they are also appreciated in many other professions.

Apart from the computer and having basic applications mastered, every translator should also have appropriate qualifications. These are obtained after passing the sworn translator exam. A proof of passing such exam is a certificate handed over by the Minister of Justice himself.

Każdy wykwalifikowany tłumacz posługuje się różnorodnymi narzędziami, dzięki którym jego praca staje się przede wszystkim o wiele łatwiejsza. Dzisiaj na pewno dużym udogodnieniem dla tłumaczy jest komputer, o którym święty Hieronim, patron tłumaczy przekładający Biblię, mógł tylko pomarzyć.

Komputer znacznie usprawnił i przyspieszył pracę wielu tłumaczy. Rozmaite edytory tekstów są znakomicie sprawdzającymi się programami właśnie w pracy tłumaczy, chociaż na pewno są one również doceniane przez wiele innych zawodów.

Prócz komputera i znajomości podstawowych programów, każdy tłumacz powinien także legitymować się odpowiednimi uprawnieniami. Są one nabywane po zdaniu egzaminu na tłumacza przysięgłego, a dowodem pozytywnego zdania takiego egzaminu jest świadectwo, wręczane przez samego Ministra Sprawiedliwości.

Po zdobyciu tych kwalifikacji tłumacz może już przystąpić do pracy i wykonywać różnorodne tłumaczenia. Wśród tłumaczy są zarówno ci, którzy zajmują się na przykład tylko
i wyłącznie tłumaczeniami medycznymi i farmaceutycznymi, ale są i tacy, którzy świadczą usługi o wiele szerszym zakresie.